WE MAKE: ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО ЗА КОНКУРЕНТНОСТ

Вежби

Обуки и курсеви

Книги

Се што Ви треба

Вмрежување, обуки, менторство, извоз …

Започни денес!

Истражи го

WEMAKE

Прилучи се

ЗАПОЧНИ ДЕНЕС!

Регистрација

Проектот е имплементиран од:
Оваа платформа e изработена со финансиска поддршка на Европската Унија. Содржините се одговорност единствено на проектните имплементатори GTF-ISG и Здружението на бизнис жени и не мора да ги одразуваат ставовите на Европската Унија.
Designed & Developed by ThemeXpert