WE MAKE: ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО ЗА КОНКУРЕНТНОСТ
Вмрежување

Вмрежување

Деловното поврзување, по дефиниција, е активност преку која групи на слични деловни луѓе препознаваат, создаваат [...]
Continue Reading
Менторство

Менторство

Менторирањето е дефинирано како индивидуална поддршка на бизнисите - еден на еден. Услугите за менторство [...]
Continue Reading
Обука

Обука

Обуката за подобрување на капацитетите на бизнисите е клучна услуга за повеќето инкубатори. Темите за [...]
Continue Reading
Проектот е имплементиран од:
Оваа платформа e изработена со финансиска поддршка на Европската Унија. Содржините се одговорност единствено на проектните имплементатори GTF-ISG и Здружението на бизнис жени и не мора да ги одразуваат ставовите на Европската Унија.
Designed & Developed by ThemeXpert