WE MAKE: ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО ЗА КОНКУРЕНТНОСТ

Битола – Зелена економија и социјално претприемништво.

Битола – Зелена економија и социјално претприемништво.

Во просториите на Мегасофт плус, Битола во тек е работилницата за Зелена економија и социјално претприемништво. Работилницата се спроведува во рамки на проектот WE MAKE.

Проектот е имплементиран од:
Оваа платформа e изработена со финансиска поддршка на Европската Унија. Содржините се одговорност единствено на проектните имплементатори GTF-ISG и Здружението на бизнис жени и не мора да ги одразуваат ставовите на Европската Унија.
Designed & Developed by ThemeXpert