WE MAKE: ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО ЗА КОНКУРЕНТНОСТ

Ги повикуваме сите жени експерти!

Ги повикуваме сите жени експерти!

На 6 февруари беше публикуваа првата база на податоци за жени експерти. Поентата на базата на податоци е да се соберат информации за жени експерти кои можат да послужат како говорници, аналитичари, креатори на политики, експертки во разни области итн.
Пристапот до базата на податоци е едноставен преку веб-страницата ednakvi.mk. Таа има опција за регистрирање на нови експерти и целта е да стигнат до што е можно повеќе жени експерти кои ќе ја користат базата на податоци.
Ги повикуваме жените експерти во рамките на Здружрнирто на бизнис жени  да се регистрираат во базата на податоц за да можеме да ја прошириме и промовираме оваа одлична алатка и да ги зголемиме можностите за жените.

Проектот е имплементиран од:
Оваа платформа e изработена со финансиска поддршка на Европската Унија. Содржините се одговорност единствено на проектните имплементатори GTF-ISG и Здружението на бизнис жени и не мора да ги одразуваат ставовите на Европската Унија.
Designed & Developed by ThemeXpert