WE MAKE: ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО ЗА КОНКУРЕНТНОСТ

Европската унија се движи кон родовата еднаквост со темпо на полжав

Европската унија се движи кон родовата еднаквост со темпо на полжав

Gender Equality Index _ European Institute for Gender Equality

Индекс за родовата еднаквост – резултат за Европската унија за 2019 година

Индексот за родова еднаквост е композитен индикатор кој го мери сложениот концепт на родова еднаквост и, заснован на рамката на политиката на ЕУ, помага во следењето на напредокот на родовата еднаквост низ ЕУ со тек на време.

Напредок во родовата еднаквост во Европската унија од 2005 година
Европската унија се движи кон родовата еднаквост со темпо на полжав. Со оценка за родова еднаквост од 67,4 од 100, ЕУ сè уште има многу простор за подобрување. Од 2005 година, резултатот на ЕУ се зголеми за само 5,4 поени (+ 1,2 поени од 2015 година).

ЕУ е најблизу до родовата еднаквост во доменот на здравството (88,1 поен) и парите (80,4 поени). Родовите нееднаквости се најзагрижувачки во доменот на моќта (51,9 поени). Како и да е, резултатот во овојGender Equality Index _ European Institute for Gender EqualityGender Equality Index _ European Institute for Gender Equality домен најмногу се подобри од 2005 година (+ 13 поени), како резултат на напредокот во скоро секоја земја-членка.

Иако ЕУ напредуваше кон половата еднаквост, развојот на настаните е нерамномерен меѓу земјите-членки. Шведска (83,6 поени) и Данска (77,5 поени) се постојано повеќето родови еднакви општества. Најдолгиот пат имаат Грција (51,2 поени) и Унгарија (51,9 поени). Италија и Кипар најмногу се подобриле (+ 13,8 поени и + 10,4 поени), додека Литванија е единствената земја што не остварила никаков напредок во родовата еднаквост од 2005 година. Во некои домени, напредокот е забавен, застој или дури и регресиран. Сè уште сме далеку од финишот.

Повеќе можете да дознаете на линкот:

https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2019

 

Проектот е имплементиран од:
Оваа платформа e изработена со финансиска поддршка на Европската Унија. Содржините се одговорност единствено на проектните имплементатори GTF-ISG и Здружението на бизнис жени и не мора да ги одразуваат ставовите на Европската Унија.
Designed & Developed by ThemeXpert