WE MAKE: ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО ЗА КОНКУРЕНТНОСТ

Министерство за економија – ЈАВЕН ПОВИК за финансиска поддршка за женско претприемништво

Министерство за економија – ЈАВЕН ПОВИК за финансиска поддршка за женско претприемништво

Предмет: Јавни повици за финансиска поддршка од Министерството за економија

Почитувани членови,

Во насока на континуирано проследување на нови информации кои се однесуваат на финансиска поддршка на стопанството, Здружението на бизнис жени Ве информира дека Министерството за економија објави  јавен повик за финансиска поддршка на претпријатија основани и раководени од жени.

За таа цел, Ви проследуваме краток преглед на објавените повици:

Јавен повик за финансиска поддршка за женско претприемаштво
  • Предмет на повикот e cубвенционирање на претпријатија во сопственост на жени (над 50%) и управувани од жени, преку кофинасирање на 50 отсто од докажани трошоци, но не повеќе од 120.000 денари.
  • Право на повикот имаат приватни претпријатија со мнозински домашен капитал (над 50%) во сопственост на жени (над50%) и управувани од жени.
  • Принцип на разгледување: Прв дојден, прв услужен
  • Краен рок за пријавување: 31.05.2020 година.
  • Целосната содржина на јавниот повик може да ја видите на следниот линк:

 

Проектот е имплементиран од:
Оваа платформа e изработена со финансиска поддршка на Европската Унија. Содржините се одговорност единствено на проектните имплементатори GTF-ISG и Здружението на бизнис жени и не мора да ги одразуваат ставовите на Европската Унија.
Designed & Developed by ThemeXpert