WE MAKE: ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО ЗА КОНКУРЕНТНОСТ

,, Поддршка, промоција и развој на женско претприемништво”

,, Поддршка, промоција и развој на женско претприемништво”

Обука за жени за претприемништво во општина Куманово. Обуката е дел од активностите на проектот ,, Поддршка, промоција и развој на женско претприемништво” финансиран од Министерство за економија на Република Северна Македонија. Предавач Марија Георгиевска

Проектот е имплементиран од:
Оваа платформа e изработена со финансиска поддршка на Европската Унија. Содржините се одговорност единствено на проектните имплементатори GTF-ISG и Здружението на бизнис жени и не мора да ги одразуваат ставовите на Европската Унија.
Designed & Developed by ThemeXpert