WE MAKE: ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО ЗА КОНКУРЕНТНОСТ

Прв конституирачки состанок на Кластерот за женско претприемништво

Прв конституирачки состанок на Кластерот за женско претприемништво

На 27.12.2018 година се одржа првиот состанок за развој на Кластер за женско претприемништво.

Кластерот е наменет за зголемување на конкурентността на жените претприемачки и ке биде фокусиран на извоз.

На состанокот присуствуваа десетина членки на Здружението на бизнис жени кои имаат капацитети во производство, интелектуални услуги и слично и во нивното работење се насочени кон извоз.

За начинот на организирање на кластерите, нивниот начин на работа и кои се нашите можности во организација говореше експертката Данче Чакаровска, адвокат од адвокатската канцеларија Чакаровски.

Проектот е имплементиран од:
Оваа платформа e изработена со финансиска поддршка на Европската Унија. Содржините се одговорност единствено на проектните имплементатори GTF-ISG и Здружението на бизнис жени и не мора да ги одразуваат ставовите на Европската Унија.
Designed & Developed by ThemeXpert