WE MAKE: ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО ЗА КОНКУРЕНТНОСТ

САКАТЕ ДА ЈА ЗГОЛЕМИТЕ ПРОДАЖБАТА НА ВАШИОТ ПРОИЗВОД ИЛИ УСЛУГА – ЕВЕ ШТО ТРЕБА ДА НАПРАВИТЕ

САКАТЕ ДА ЈА ЗГОЛЕМИТЕ ПРОДАЖБАТА НА ВАШИОТ ПРОИЗВОД ИЛИ УСЛУГА – ЕВЕ ШТО ТРЕБА ДА НАПРАВИТЕ

Можете да го имате најдобриот производ или услуга во светот, но ако не постои побарувачка на пазарот за тоа – ништо од успехот  во продажбата. Продажбата е она што ја дефинира нашата профитабилност, со желба на секој претприемач да биде што е можно поефикасна. Но, да посакувате е едно, а да ја спроведете оваа примарна претприемачка желба во реалноста – нешто сосема друго. Независно од тоа каков вид на производ или услуга имате и нудите на пазарот, постојат одредени универзални активности кои со малку напор и енергија ќе доведат до посакуваните ефекти на продажба на пазарот, кои треба да се применат без разлика дали сега сте започнале со  вашата претприемачка содржина на пазарот или сте биле на пазарот со години.

Секоја комуникација со купувачот или јавноста не е само одраз на нашиот  бренд, туку е и дел од нашата борба за внимание. Секој кој сака да ја добие оваа битка мора да понуди исклучителна вредност за клиентите – ја истакнува како најзначајна активност Марк Шафер, автор на пет маркетиншки бестселери. За да им се олесни на бизнисите и претприемачите да се снјдат во светот на продажбата, на Харвард авторите Ерик Алмквист, Џон Стар и Николас Блох ја претставија пирамидата на активности и вредности  што  се потребни за да се има производ или услуга со кои ќе ја   стекнат доверба на клиентите. Карактеристиките што ги истакнаа, ја нагласуваат репутацијата на производот или услугата, карактеристиките кои доведуваат до додатна вредност на клиентите, но исто така иницираат и потреба за купување. Станува збор за децениско истражување и искуство во продажба врз основа на кое авторите на 30 различни начини истакнаа што треба да направите за да ги направите вашите производи или услуги да имаат подобра продажба и купувачи.

Авторите на оваа студија предупредуваат дека колку повеќе од  наведените карактеристики во оваа пирамида ги имаат производи, услуги или компанијата која ги лансира на пазарот, тогаш во пракса тие ќе имаат подобри продажби. – Компаниите кои се фокусираат на најмалку четири елементи кои создаваат вредност во очите на купувачот заработиле во просек три пати повеќе од оние кои се фокусирале на  само еден елемент од оваа пирамида. Се разбира, сосема е нереално да се очекува вредноста на производот во очите на клиентот да се состои од сите горенаведени 30 елементи, дури и таков маркетинг мајстор, како што е Apple, може да поврзе само  околу 10 или 11. Затоа, важно е да ги изберете стратешки елементите на додадена вредност – коментира Марк Шафер. Многумина ќе се прашуваат што е најважниот фактор што еден производ или услуга мора да го има. Toa e секако, квалитетот кој има најголемо влијание врз перцепцијата на вредноста на производот или услугата во очите на купувачот и со тоа неизбежно се зголемува продажбата. Исто така, авторите на ова истражување посочуваат, дека сите производи и услуги мора да имаат барем минимално ниво на квалитет, бидејќи сите други елементи нема да бидат од голема помош. Она на што треба да се посвети поголемо внимание на зголемување на шансите за продажба на вашиот производ или услуга во голема мера зависи и од перцепцијата на самата компанија / бизнисот во јавноста, како и вас како претприемач. Исто така е многу важно да видите во која економската активност припаѓате, како и на кој тип на клиент се фокусирате (оние од руралните средини или од урбаните области, со повисока платежна моќ, пензионери или деца …)

Проектот е имплементиран од:
Оваа платформа e изработена со финансиска поддршка на Европската Унија. Содржините се одговорност единствено на проектните имплементатори GTF-ISG и Здружението на бизнис жени и не мора да ги одразуваат ставовите на Европската Унија.
Designed & Developed by ThemeXpert