WE MAKE: ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО ЗА КОНКУРЕНТНОСТ

Успешната 2018 година на WE MAKE ги помести границите за женско претприемништво

Успешната 2018 година на WE MAKE ги помести границите за женско претприемништво

Успешната 2018 година на WE MAKE ги помести границите за женско претприемништво, во 2019 година продолжува со нови активности, нови можности, нови успеси…

Повеќе можете да прочитате на следниот линк: https://inovativnost.mk/

Успешната 2018 година на WE MAKE ги помести границите за женско претприемништво

Проектот е имплементиран од:
Оваа платформа e изработена со финансиска поддршка на Европската Унија. Содржините се одговорност единствено на проектните имплементатори GTF-ISG и Здружението на бизнис жени и не мора да ги одразуваат ставовите на Европската Унија.
Designed & Developed by ThemeXpert